Phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022
Ngày đăng: 13/10/2021
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 30/QĐ-TTg ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.
Hình minh họa

Trong đó, Quyết định số 30/QĐ-TTg nhấn mạnh: việc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách Nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm giai đoạn 2022-2024, kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ưu tiên nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội. Thúc đẩy từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, phấn đấu giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu ngân sách Nhà nước, sắp xếp bộ máy quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội của Đảng và Nhà nước, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Thu Hương

Tin liên quan

Trang 1 / 375 - 3742 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 375 - 3742 dòngFirstPrevNextLast v
'); docprint.document.write(content_vlue); docprint.document.write(''); docprint.document.close(); docprint.focus(); }